Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler Sayfalandırma

Biz Kimiz ?

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İstanbul’un İstanbul, Cağaloğlu semtinde Bediüzzaman Said Nursi’nin yakın talebelerinden Mustafa Sungur, Mehmet Emin Birinci ve Mehmet Nuri Güleç tarafından 1979 yılında kuruldu. Vakıflar, dinî ve hukukî hüviyetleriyle ve bütün çeşitleriyle cemiyete ahlâk, fazilet, huzur ve saadet kazandırmak gayesini takip etmişlerdir. Bu gaye sadece insanları değil, hayat sahibi diğer canlıları da içine almıştır. Temeli Allah rızasına dayanan vakıflar, İslâm Âleminde, bilhassa Osmanlılarda büyük gelişmeler göstermiştir. “Allah katında kendiniz için neler hazırladıysanız onu bulursunuz” meâlindeki âyet-i kerime, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” mânasındaki hadis-i şerifler, ecdadımızı yarış edercesine hayra koşturmuştur.

MİSYONUMUZ

Globalleşen dünyada gelişmiş iletişim araçlarından faydalanarak, vasıflı kişi ve kuruluşların yardımıyla, ilmi, akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyetler yaparak; bu alanda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak ve bu cümleden olarak; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve gerekli her türlü çalışmaların yapılacağı şartları hazırlamak ve platformlar oluşturmak.