Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaResim Başlık Kategori Yazar Tip
1 Risale-i Nur ve onun müellifi daima Hıfz-ı İlahiye mazhar olduğundan bu son imtihanda inşallah muvaffakiyetle ve hayırla neticelenecek Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
2 Risale-i Nur bilhassa Rehber-i Kur'an-ı Muciz'ül Beyan'ın bir tefsiri ve hakikati neşr etmesi itibariyle şimdiye kadar olduğu gibi onları mağlub edecektir. Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
3 Üstadım, maddi, manevi hizmetiniz kıymetdar ehli imanın kalb ve lisanında anlasın üstadım Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
4 Kur’an-ı Kerimin manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur bu fitne asrında dinsizliğin hakim olduğu bu devirde imanımızı kurtaracağına... Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
5 Müftü Hasan Hilmi ve ben ve burada bulunan Talebe-i Risaletin Nur el ve ayaklarınızdan öper ve dualarınızı bekleriz Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
6 Bu seferde İstanbul seyahatinizi Risale-i Nurun neşir ve temini noktasından mübarek Üstadımızı candan tebrik eder. Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Nazif Çelebi Yazı
7 Son posta gazetesinde Gençlik Rehberinden dolayı, birinci mahkemenin cereyanı ve bazı şahitlerin dinlenilmesi lüzumuna mebni mahkemenin başka güne bırakılmasını teessürle okuduk Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Abdülkadir Aksular Yazı
8 Sizden, birçok matlubatım vardır ama yazmak imkânını muhataralı gördüğümden, terk ediyorum. Benim murad ve matlubatımı; Cenab-ı Hak, Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, sizlere beyan buyursun! Âmin! Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Hüseyin Toprak Yazı
9 Emirleriniz üzerine, Berlin’deki müslüman cemaatin reisi olan İmam Muhammed’e, elli adet münacaatlı Gençlik Rehberi’ni göndermiştik - Bazı Lahikalar Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
10 Risale-i Nur’un nuruna dayanamayan ilhad ve istibdadın inşâallah tamamen mağlub ve müzmahil olmasına doğru görülen emareler meyanında mecmualarımıza kavuşmamız... Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
11 Ezel Ebed Sultanı olan Rabbi Eflak ve Feyyaz’ı Mutlak Hazretleri, Risalet-ün nurun Feyiz ve bereketini muhtaç olanlara ihsan buyurmak üzere oraya memuren tevzif buyurulduğunuza... Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
12 Bu gece rüyamda, yüksek bir dağ başında bulunuyoruz - 25.01.1948 Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
13 Konya’dan gelen Zülfikârları saydık. Yüz on iki (112) adettir. Dört (4) adet de siz, üstadımızda, hepsi yüz on altı (116) adettir. Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
14 Gençlik Rehberi’nin neşri bahanesi hasebiyle vuku’ bulan mahkemenizin beraatle intacına da tarif-i kabil olmayan sürurumuzu arz eder Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
15 Bu nameyi getiren kardeşimize müsaade ederseniz benim yerime de mübarek ellerinizden öpsün - 03.05.1952 Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı
16 Bu aciz talebeniz, bîçare Said, duanıza ve himmetinize, çok ama pek çok muhtaç! Ne olur, bu günahkârın göz yaşlarına merhameten, şu Ramazan-ı Şerif’te bir dua buyurunuz! Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Said Özdemir Yazı
17 Bu mektubu getiren mübarek kardeş nur külliyatının azami kısmını alıp onunda bir kısmını okumuştur Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Salih Özcan Yazı
18 Efendimizin orada bulunmaklığı hasebiyle bu günahkâr, kusurlu, aciz talebeniz de imkân bulunduğu takdirde, aynı vazife ile oraya nakletmek arzusundayım Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Hafız Abdülkadir Aksular Yazı
19 Bucaklı Süleyman Gaye'nin Bediüzzaman'la ilgili Şiiri - 1952 Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Bucaklı Süleyman Gaye Yazı
20 Malatya nurcularından İsmail Hakkı, tahsil-i ilme de müştaktır. Bu sebeple, İstanbul’da kalmak, meşru dairede hem nafakasını temin etmek, hem öteden beri arzu ettiği tahsil-i ilme hususi surette çalışmak arzusundadır. Talebelerden Bediüzzaman'a Mektublar Yazı