Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaŞiddetli hastalık ve sair sebeplerin tesiriyle ben Nurcu kardeşlerimle konuşamadığımdan ve o musahabeden mahrum kaldığımdan, benim bedelime sizler...

Risale-i Nur'un Yeni Said'e verdiği ders ve Eski Said'in de Hutbe-i Şâmiye ve zeyilleri gibi hayat-ı içtimaiyeden aldığı dersleri ve konuşmaları, bu biçare kardeşiniz bedeline, müştak olduğum kardeşlerimle benim yerimde konuşmalarını tevkil ediyorum.

(Yazı)

Bismihi Sübhanehü

Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berakatühü Ebeden Daimen


Aziz, sıddık kardeşlerim, 
Evvelen:
Cenab-ı Hakka yüz bin şükür ediyoruz ki, elli beş sene bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi olan Medresetü'z-Zehranın mânevî hakikatini siz, Medresetü'z-Zehra erkânları tamamıyla gösteriyorsunuz. 
Saniyen: Şiddetli hastalık ve sair sebeplerin tesiriyle ben Nurcu kardeşlerimle konuşamadığımdan ve o musahabeden mahrum kaldığımdan, benim bedelime sizler ve Risale-i Nur'un Yeni Said'e verdiği ders ve Eski Said'in de Hutbe-i Şâmiye ve zeyilleri gibi hayat-ı içtimaiyeden aldığı dersleri ve konuşmaları, bu biçare kardeşiniz bedeline, müştak olduğum kardeşlerimle benim yerimde konuşmalarını tevkil ediyorum.
Salisen: Bir küçük medrese-i Nuriyeyi kendi hanesinde tesis edip kahraman Tahirî gibi bir has, hâlis Nur nâşirini daire-i Nuriyeye veren Tahirî'nin merhum pederinin vefatını, hem onun akrabasını, hem Isparta'yı, hem Nur dairesini tâziye ediyorum. Cenab-ı Hak Nurun hurufları adedince ruhuna rahmet eylesin. Âmin. 
Rabian: İnebolu, Zühretü'n-Nur'dan üç yüzü benim hesabıma tahsis etmiş. Ben de dedim: Yüz elli Isparta'ya ve yüz elli bana gelsin. Bana gelmiş; size gelen ise, ileride bana vereceğiniz Mektubat mecmuasına mukabil ve size borcum varsa hesap edersiniz. 
Hâmisen: Irak tarafındaki hususan Bağdat'taki ve Üstad-ı Âzamın türbedarına ve kardeşlerime selâmımı tebliğ ve hayatım müsaade ederse, bütün ruh u canımla o havaliye gitmek iştiyakımı bildirirsiniz.

El Baki Hüvel Baki 
Hasta Kardeşiniz Said Nursi

Haşiye: Van tarafında muradiye kazasında Terzi Kemal ve Müftü Hasan Hilmi imzasıyla adilcevaz? da eski dostlarımızdan Bekir Ağa (Bekir Çelik) adresiyle mektup geldi. Eğer siz o tarafa mektup yazarsanız benim bedelime hasta olduğum için muhabere edemiyorum. siz selamı onlara tebliğ edersiniz

(2. Emirdağ Lahikasından bir mektup)


PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.