Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaRisale-i Nur'un yeni harflerle intişariyle gençlere ve yeni harfleri ihtiyaçlarına cevap verildiği gibi, şarkta ve cenuptaki Nurlara müştaklarının arzu ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere....

Şimdi her bir Nur Talebesi elinden geldiği kadar teneffüs vaktinde iş olmadığı zaman Nur mecmualarndan birisini veya bazı risaleleri yazmayı kendine mecburi bir vazife edinse büyük bir hizmet-i imaniye yapılmış olacaktır.

(Yazı)

Bismihi sübhanehu,

Aziz Sıddık Kardeşlerimiz,

Risale-i Nur'un yeni harflerle intişariyle gençlere ve yeni harfleri ihtiyaçlarına cevap verildiği gibi, şarkta ve cenuptaki Nurlara müştaklarının arzu ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, şimdi her bir Nur Talebesi elinden geldiği kadar teneffüs vaktinde iş olmadığı zaman Nur mecmualarndan birisini veya bazı risaleleri yazmayı kendine mecburi bir vazife edinse büyük bir hizmet-i imaniye yapılmış olacaktır. Hem huzur, hem marifetullah, hem ilim, hem ibadet olan Risale-i Nur'un yazısıyla iştigal eden her bir Nur Talebesi hizmet-i imaniyeye bilfiil iştirak etmiş olacaktır.

Bu suretle meydana gelen risale ve mecmualar, dahil ve hariçteki büyük ihtiyacı karşılayacaklar diye bu umumi hizmete bütün talebelerin iştiraki niyetiyle bu mektubu yazdık.

Üstadımız bütün talebelere selâm ve dua ediyorlar.

Elbaki Hüvelbaki

Üstadımızın hizmetinde bulunan kardeşleriniz.

Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ceylan, Bayram, Hüsnü.

HAŞİYE: Merhum Üstadımız Efendimizin sağlığında yazılıp talebelere gönderilen bu mektubun suretini takdim ediyoruz.

Kardeşiniz Sungur.