Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaTesemmüm vesilesiyle nisyan-ı mutlak hastalığının musibeti, benim hakkımda bir nimet ve merhamet hükmüne ve bazı hakaikın keşfine bir anahtar olduğunu bana çok acımamak için haber veriyorum.

Evet, şimdi Siracünnur başındaki münâcâtı okudum. Ülfet ve âdet ve yeknesaklık perdeleri altında çok hârika hakikatleri gizleniyor gördüm. Bilhassa ehl-i gaflet ve ehl-i tabiat ve felsefenin dinsiz kısmı bu âdetullah kanunlarının perdesi altında çok mu'cizat-ı kudret-i İlâhiye'yi görmeyip, dağ gibi bir hakikatı, zerre gibi bir âdi esbaba isnad eder, yükletir.

(Yazı)

Bismihi Sübhanehü
Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berakatühü Ebeden Daimen

Aziz, sıddık kardeşlerim, 
Evvelen: Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i Regaibinizi ruh u canımızla tebrik ve herbir Nurcunun manevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlahiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakıyetinizi dahi tebrik ederiz. ...

Sâniyen: Tesemmüm vesilesiyle nisyan-ı mutlak hastalığının musibeti, benim hakkımda bir nimet ve merhamet hükmüne ve bazı hakaikın keşfine bir anahtar olduğunu bana çok acımamak için haber veriyorum. Fakat, yine duanızı ruh u canımla rica ediyorum. Evet, şimdi Siracünnur başındaki münâcâtı okudum. Ülfet ve âdet ve yeknesaklık perdeleri altında çok hârika hakikatleri gizleniyor gördüm. Bilhassa ehl-i gaflet ve ehl-i tabiat ve felsefenin dinsiz kısmı bu âdetullah kanunlarının perdesi altında çok mu'cizat-ı kudret-i İlâhiye'yi görmeyip, dağ gibi bir hakikatı, zerre gibi bir âdi esbaba isnad eder, yükletir. Kadir-i Mutlak'ın, her şeydeki marifet yolunu sed eder. Ondaki nimetleri kör olup görmiyerek, şükür ve hamd kapısını kapıyorlar.

Meselâ, Isparta'dan buraya mahkemeye gelmekliğim için yüz banknot, otomobile mecburiyetle verildi. Sizi temin ediyorum ki, yalnız bu mes'elede ve yalnız Rehber'e ait ve yalnız benim şahsıma ait meydana gelen ve gelmeğe başlayan netice-i hizmete iki bin banknot verseydim yine ucuz sayacaktım. Umuma ait neticeleri de buna kıyas edilsin...
 

El baki Hüvel baki
Duanıza muhtaç hasta kardeşiniz
Said Nursî

(2.Emirdağ Lahikasında geçen bir mektub)


PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.