Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaYirmi dokuzuncu mektuptaki Kur’an kelimesine dair ayetlerle Resul kelimesine ait yüzelliden fazla ayetleri ben kendimce Hizbü’l-Kur’an’ın ahirinde vird etmiştim.

İstanbul’dan haber aldım ki, rehberler bütün ciltlenmiş münacatın da tab’ı tamam olmuş. O beş yüz münacat-ı rehberin beş yüz nüshasının arkasına konulacak. Hakikaten münacat gayet basit ve kolay olduğu halde gayet kuvvetli ve her okuyana faidesi kat’i var.

(Yazı)

Aziz, sıddık ve mübarek kardeşlerim
Evvelen: Yirmi dokuzuncu mektuptaki Kur’an kelimesine dair ayetlerle Resul kelimesine ait yüzelliden  fazla ayetleri ben kendimce Hizbü’l-Kur’an’ın ahirinde vird etmiştim. Fakat bazı ayetler noksan yazılmış. Ben burada hafızlara verdim. Hem o hafızlar Kur’an ve Resul kelimesine ait ayetlerin tamamını yazdılar. Hem ben Hizbü’l-Kur’anın ahirinde okudukça gayet kuvvetli ve şirin gördüm.
Saniyen: Mısırdaki Cami-ül Ezher’in büyük bir müdürü Ali Rıza isminde bir zat hususi bir adamı benim yanıma göndermiş. Pek çok selam ve alakadarlık göstermiş. Said Nursi’nin eserleri benim yanımda var. Onun talebeleri de burada yani medresemizde var. İnşaallah medreset-üz zehra’nın üstadı olan Cami-ül Ezher’de bir küçük medreset-üz Zehra da teşekkül edecek ben de o mübarek müderrisi İstanbul’da fetva emini ve nurlara çok taraftar olan merhum Ali Rıza Efendi ile ve bizim Risale-i Nur’un beraatine Denizli’de sebebiyet veren Ali Rıza ile her sabah manevi kazançlarımı defter-i amallerine geçmesi için Rahmet-i İlahiyeden niyaz etmeye karar verdim.
Salisen: Hüsrev imzasıyla Reis-i Cumhur’a Hüsrev’in haberi olmadan çekilen telgrafın bir zararı yok. Ya meczup bir dostun veya kurnaz bir adamın bir fuzuliliğidir, ehemmiyetsizdir.
Rabian: İstanbul’dan haber aldım ki, rehberler bütün ciltlenmiş münacatın da tab’ı tamam olmuş. O beş yüz münacat-ı rehberin beş yüz nüshasının arkasına konulacak. Hakikaten münacat gayet basit ve kolay olduğu halde gayet kuvvetli ve her okuyana faidesi kat’i var. Ben eskiden beri onun arabisini vird olarak okuyordum. Şimdi Türkçesini de arabi gibi okudukça hiçbir usanç vermeden zevkli görüyorum. Demek tefekkür-i saat onda var. Tam bu zamanda da intişarı ehli imana büyük bir faide ve dinsizliğe karşı da rehberle beraber elmas kılınç hükmündedir.

Umum kardeşlerime ve hemşirelerime 
Hususen mübarek ihtiyarlar ve masum evlatlara
Dua ediyorum. Ve onların dualarını istiyorum.
El Baki Hüvel Baki
Kardeşiniz Said Nursi


PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.