Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaHüsrev'in imzasıyla Reis-i Cumhura verilen telgraf, bir ihtimali var ki; Ankara'da küçük Hüsrev'ler, Hüsrev'in kalemiyle yazılan Kur'ân'ı fotoğrafla tab etmek ihtimali hatırımıza geldi. - Hulusi Beyin Manzumesi İrşad-ı Hakikat

Bu yakında Afyon'da haftalık gazeteler, gizli münafıkların tahrikiyle beni de, alâkamız olmadığı birşeye münasebettar göstermiş. Buradaki Nurcular da onu tekzip ettiler. Merak edilecek birşey değildir.

(Yazı)


Aziz, sıddık ve mübarek kardeşlerim, 
Evvelâ: Hüsrev'in imzasıyla Reis-i Cumhura verilen telgraf, bir ihtimali var ki; Ankara'da küçük Hüsrev'ler, Hüsrev'in kalemiyle yazılan Kur'ân'ı fotoğrafla tab etmek ihtimali hatırımıza geldi. Siz Isparta postahanesinden anlayınız ki, ne mahiyette bir telgraftır? Bana da malûmat veriniz. Merak ettim. 
Saniyen: Konya'daki Rıfat Filiz kardeşimizin mektubunda, bazı sofîlerin bize hafif tenkitlerinin hiç ehemmiyeti yoktur. Sakın müteessir olmasınlar. Hiçbir vecihle mukabele etmesinler. Şimdi ehl-i imanın, hususan ehl-i tarikatın ve bilhassa şahsıma ait tenkitlerini bir nevi nasihat ve bir nevi iltifat telâkki ederim. Onlara hakkımı helâl ediyorum. Şimdi ehl-i ilhadın bize dehşetli zararlarına karşı, kardeşlerimiz olan ehl-i imanın gayet hafif, şahsıma karşı tenkitlerini bir nevi ikaz ve bizi ihtiyata sevk için bir dostluk telâkki ediyorum. Baki olan ancak Allah'tır.
Salisen: Bu yakında Afyon'da haftalık gazeteler, gizli münafıkların tahrikiyle beni de, alâkamız olmadığı birşeye münasebettar göstermiş. Buradaki Nurcular da onu tekzip ettiler. Merak edilecek birşey değildir. Medresetü'z-Zehra erkânlarının harika ve müessir ve âlem-i İslâma menfaatli hizmet-i Nuriyelerini bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. 
Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize binler selâm eder, dua eder ve dualarınızı istiyorum. 

El Baki Hüvel Baki
Kardeşiniz 
Said Nursî 


arka sayfa:

Hulusi Beyin Manzumesi İrşad-ı Hakikat

Dertli gönül dertli gönül derdin dedir söyle bana
Gerçi tabib değilsemde ben ararım derman sana
Şafi Haktır şüphe etme onda çoktur Rahim ve Ata
Dertlilere Şifa veren vermez mi hiç şifa sana

Bu muhlisin derdi çoktur meded ancak binler haktan 
Kimin varsa böyle derdi Tevhid etsin canu dilden

Tevhidin çok hassası var tadat ile bitmez asla
Teslimin çok lezzeti var tatmakla bitmez asla
İhlasın çok hikmeti var anlayanlar bıkmaz asla
imanın çok envarı var üflemekle sönmez asla

Harap tekne sarhoş kaptan böyle gemi batar her an
Taklid ile zayif iman sahibinin sonu yaman 
.....???? böyle şehri gören hayran 
Tahkik ile kavi iman sahibidir mesud insan

Ahirzaman fitneleri dehşetlidir meded Allah
Bu zamanın şerlileri vahşetlidir meded Allah
Mü'minlerin bazıları hayretlidir?? meded Allah
Mazlumların feryatları rikkatlidir meded Allah

Ya Rab! bize ihsan eyle fitnelerden kurtar bizi
Rahminle ikram eyle şerlilerden kurtar bizi
Lütfünla hem in'am eyle zalimlerden kurtar bizi
Fazlınla da imdad eyle hainlerden kurtar bizi

Belamızı bal edecek Muhammed (S.a.v.) sünnetidir
Sünnete yapışanlar o hazretin (S.a.v.) ümmetidir
Bizi şerden koruyacak o serverin himmetidir
Muhlis seni kurtaracak İman Kur'an hizmetidir

Bu muhlisin çoktur derdi meded ancak binler Haktan
Kimin varsa böyle derdi tevhid etsin canu dilden

Üstadın son hapisdeki zulümleri manen his eden kalp ve ruhumun tefani-i isnad? ve ihvan sarınca hüzünlü bir terennimdür.
Muhlis yerine nurcu denilirse bütün kardeşlerin dili olur.
 

  


PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.