Arama Şekli Hangi İçeriklerde Aranacak Yerler SayfalandırmaMedresetüzzehra’nın ihtiyac-ı hakiki derecesinde neşriyat-ı hâlisanesi, ceridelere ihtiyaç bırakmamış

Eşref Edib’in benim hakkımda bir nevi müdafaa nevinde neşri için benden izin istediği ve evvelce size gönderdiğim ve siz de münasib görüp Zübeyr’e gönderdiğiniz ve “Parlak Makale” namını verdiğiniz parçayı da bu yeni zeylin âhirinde neşrini münasib görseniz teksir edilsin. Ve başında “Sebilürreşad bunu neşretmek için Said’den izin istemiş. O da bize havale etmiş. Biz de bu surette neşrini münasib gördük.” yazınız.

(Yazı)

 

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ  وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

                Aziz sıddık kardeşlerim!

                Evvelâ: Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki Risale-i Nur’un neşrinde Medresetüzzehra erkânlarının sarsılmaz, geri çekilmez himmetleri, gayretleri ceridelerle intişarına ihtiyaç bırakmamış. İntişardaki ihlası, ceridelerdeki münafî-i ihlas olan cereyanlara âlet olmaktan muhafaza etmiş. Hattâ en ziyade Nurlara tarafdar olan Sebilürreşad’ın hakkımızda neşriyatına tarafdar olamazdım. Ve hatırını kırmamak için onu teşebbüslerini zahir reddedemedim fakat kalben razı değildim. Medresetüzzehra’nın ihtiyac-ı hakiki derecesinde neşriyat-ı hâlisanesi, ceridelere ihtiyaç bırakmamış.

                Sâniyen: İstanbul Üniversitesinin küçük Saidlerinin Eski Said ve Yeni Said’in tarihçe-i hayatından yazdıkları ve Sebilürreşad’ın neşrine teşebbüs ettiği ve size gönderdiğimiz risaleciğini gayet az tashih ettim. Onu mükemmel bir surette hem tashih hem tadil hem tekmil etmek size aittir. Onu tadilinizden sonra Birinci Zeyl olan talebe müdafaatının bir zeyli veya bir lâhikası diye teksir etseniz, Risale-i Nur aleyhine çalışanları bir derece susturabilir diye hem Ankara hem İstanbul Üniversitesindeki talebeler karar vermişler, haber aldım.

                Sâlisen: Eşref Edib’in benim hakkımda bir nevi müdafaa nevinde neşri için benden izin istediği ve evvelce size gönderdiğim ve siz de münasib görüp Zübeyr’e gönderdiğiniz ve “Parlak Makale” namını verdiğiniz parçayı da bu yeni zeylin âhirinde neşrini münasib görseniz teksir edilsin. Ve başında “Sebilürreşad bunu neşretmek için Said’den izin istemiş. O da bize havale etmiş. Biz de bu surette neşrini münasib gördük.” yazınız.

                Râbian: Bunda bana göndereceğiniz Birinci Zeyl’i Afyon’dan gönderdiğim parayı onun fiyatını saymak istiyorsunuz. Halbuki ben size çok borçluyum. O eski nüshaların bir kısım fiyatı imiş. Şimdi parası verilmiş diye yazmanız, Nur kahramanının bir nevi kerameti telakki ettiğimden, ileride fiyatını vermek üzere kabul ediyorum. Çünki bugünlerde hem hane kirasını hem zeylin fiyatın vermeğe halim müsaid değildi. Bin bârekâllah dedirtti.

                Umum kardeşlerimizin ve hemşirelerimizin geçen Leyle-i Regaiblerini ve gelecek Leyle-i Mi’raclarını ruh-u canımızla tebrik ve benim için şimdiden Isparta’dan bir hane hazırlamanız, beni fevkalâde minnetdar eyledi.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Kardeşiniz Said Nursî

Hâşiye: Mehmed Ali ile hem üniversitenin genç Saidlerinin risaleciğini hem Eşref Edib’in makalesini gönderdik. Fakat Eşref Edib’in makalesinin âhirinde bir kısmını çizdim. Üniversite talebelerinin nüshasını tam tashih edemedim. Hususan imlâ yanlışları. Siz benim bedelime tashih edersiniz.

س ع

 


PDF dosyasını indirmek için tıklayınız.